Pravidla pro dětské kategorie

Pro účast ve hře je nutné dodržovat následující pravidla. Jsou nastavena tak jak jsou, abyste si mohli hru užít vy, vaši protihráči i organizátoři. Pokud například ze zdravotních důvodů nemůžete některé z pravidel dodržovat, dejte nám prosím vědět předem, určitě se dohodneme. Pokud ale uvidíme porušování pravidel při hře (bez předchozí dohody), můžeme váš tým ze hry vyloučit. Pravidla jsou psaná stručně, dbejte především fair-play, věříme, že sami poznáte, co je v rámci pravidel.

Před hrou

 • Na hru je nutné se předem registrovat.
 • Hra je pro dětské kategorie zdarma.
 • Hra začíná v sobotu 16. září v 9:00, končí téhož dne v 15:00.
 • Hry se účastníte na vlastní nebezpečí. Za děti nesou odpovědnost rodiče, případně skautští vedoucí. Hra vás nebude vystavovat nebezpečným situacím, přesto při pohybu po městě dávejte pozor. Pokud jde tým složený pouze z dětí bez doprovodu dospělé osoby, přineste na start prosím od rodičů podepsaný souhlas s účastí ve hře.

Při hře

 • Dodržujte zákony ČR a vyhlášky města české Budějovice.
 • Je zakázáno přecházet (především víceproudové) silnice mimo místa k tomu určená.
 • Stanoviště budou hlídána organizátory, kteří vám vysvětlí úkol a vydají šifru.
 • Během přesunů se smíte pohybovat pouze pomocí vlastních nohou. Zakázány jsou veškeré dopravní prostředky - auto, autobus, kolo, kolečkové brusle, ...
 • Je zakázáno tipovat polohu dalšího stanoviště, následovat jiný tým, vyzvednout šifru na stanovišti, které jste objevili omylem.
 • Šifry řešte svépomocí, specielně nespolupracujte s jinými týmy. Zjišťovat encyklopedické znalosti od známých na telefonu, případně je vyhledávat na internetu je povoleno, ale nebudete to potřebovat. Stejně tak je povoleno se ptát na cestu, pokud bloudíte :)

Povinné vybavení

 • Mobilní telefon s číslem, které jste vyplnili při registraci.
 • Mapu hry dostanete na startu, vlastní nebudete potřebovat.