Pravidla pro Začátečníky a Experty

Pro účast ve hře je nutné dodržovat následující pravidla. Jsou nastavena tak jak jsou, abyste si mohli hru užít vy, vaši protihráči i organizátoři. Pokud například ze zdravotních důvodů nemůžete některé z pravidel dodržovat, dejte nám prosím vědět předem, určitě se dohodneme. Pokud ale uvidíme porušování pravidel při hře (bez předchozí dohody), můžeme váš tým ze hry vyloučit. Pravidla jsou psaná stručně, dbejte především fair-play, věříme, že sami poznáte, co je v rámci pravidel. Toto ještě není finální verze pravidel, některé věci mohou být postupně doplněny.

Před hrou

 • Na hru je nutné se předem registrovat.
 • Cena hry je pro dospělé kategorie 150 Kč na tým, poplatek bude vybírán na startu.
 • Hra začíná v sobotu 16. září v 9:00, končí téhož dne v 18:30.
 • Hry se účastníte na vlastní nebezpečí. Za děti nesou odpovědnost rodiče, případně skautští vedoucí. Hra vás nebude vystavovat nebezpečným situacím, přesto při pohybu po městě dávejte pozor. Pokud jde tým složený pouze z dětí bez doprovodu dospělé osoby, přineste na start prosím od rodičů podepsaný souhlas s účastí ve hře.

Při hře

 • Dodržujte zákony ČR a vyhlášky města české Budějovice.
 • Je zakázáno přecházet (především víceproudové) silnice mimo místa k tomu určená.
 • Některá stanoviště budou hlídána organizátory, na těchto vás může čekat nejprve lehký úkol, pak teprve šifra. Na nehlídaných stanovištích hledejte desky s šiframi v barvě kategorie (začátečníci - zelená, experti - červená) a vemte si 2 kopie zadání.
 • Během přesunů se smíte pohybovat pouze pomocí vlastních nohou. Zakázány jsou veškeré dopravní prostředky - auto, autobus, kolo, kolečkové brusle, ...
 • Je zakázáno tipovat polohu dalšího stanoviště, následovat jiný tým, vyzvednout šifru na stanovišti, které jste objevili omylem.
 • Šifry řešte svépomocí, specielně nespolupracujte s jinými týmy. Zjišťovat encyklopedické znalosti od známých na telefonu, případně je vyhledávat na internetu je povoleno, ale nebudete to potřebovat. Stejně tak je povoleno se ptát na cestu, pokud bloudíte :)

Webový systém a nápovědy

 • Při příchodu na stanoviště zadejte příchod do webového systému.
 • Na každou šifru jsou k dispozici nápovědy, včetně absolutní (prozrazení polohy dalšího stanoviště).
 • Nápovědy jsou časově penalizovány.
 • První nápovědu je nutné si vzít přes webový systém. Může se stát, že prozradí to, co již víte. Ale třeba vám to pomůže si ujasnit postup.
 • O další nápovědy si volejte na číslo, které dostanete nejpozději na startu hry. Popište, kam jste se v šifře dostali, podle toho vám bude porazeno, jak s šifrou dál.

Pořadí

 • Hlavním kritériem je počet vyřešených šifer bez absolutní nápovědy, dále pak celkový čas.

Povinné vybavení

 • Mobilní telefon s číslem, které jste vyplnili při registraci.
 • Zařízení s připojením na internet.
 • Mapu hry dostanete na startu, vlastní není nutná, ale pro lepší naváděni se můžou hodit například mapy.cz.