Pravidla

Tato pravidla se ještě mohou změnit, ale nemělo by to být nic zásadního. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se nám nebojte napsat. (Orgové jsou svině až na hře ;-) )
Píšeme-li o něčem, že to není vhodné a podobně, nedělejte to. Nechceme nikoho diskvalifikovat nebo zakazovat účast, ale některé věci, i když vám to třeba tak nepřijde, kazí hru ostatním týmům nebo orgům. Nejste-li si správným vyložením pravidel jistí či byste z nějakého důvodu potřebovali výjimku, napište nám do diskuze nebo na mail. Není problém se dohodnout, problém je nedodržovat a hádat se až dodatečně.

Start hry bude v sobotu 14.10.2017 v 9:00 hod. Místo startu se dozvíte po zaplacení startovného na stránce svého týmu. Konec hry bude tentýž den v 22:00 hod. na místě, které se dozvíte během hry.

Podmínky účasti
 • Hra je určena pro týmy o dvou až pěti členech.
 • Za člena týmu je považována osoba napsaná na soupisce podílející se na hře. Nikdo jiný než členové týmu by neměl s průchodem hrou týmu pomáhat. Nebude nám tedy vadit, budete-li mít s sebou kočárek s malým dítětem nebo šifru najde pes, není ale vhodné, aby bylo v jednom týmu sedm dětí, které se v luštění střídají, nebo za vás šifru luštili přátelé na telefonu.
 • Startovné za hru je 200,-Kč za tým při platbě do 10.9.2017, 250,-Kč potom do konce září. V říjnu se již nepůjde registrovat. (Platí se převodem na účet, údaje k platbě budou registrovaným týmům dostupné na stránce týmu po oficiálním spuštění registrace)
 • Berte prosím dané termíny na vědomí a pokuste se je dodržet. Nechceme nikoho připravit o zážitek, takže přidání dalšího týmu v říjnu možné je (po dohodě s organizátory), komplikuje nám to však přípravy. (Zároveň se může stát, že při pozdní přihlášce již budeme muset nějaké týmy odmítnout)

Systém hry
 • Hra bude fungovat na bodovém systému. Za každou vyluštěnou šifru, splněnou aktivitu či bonusovou šifru tým obdrží určitý počet bodů. Tento počet bude hráči znám nejpozději při obdržení šifry.
 • Nápovědy budou týmu k dispozici okamžitě po zadání kódu stanoviště a to jak obyčejné, tak absolutní. Za každou použitou nápovědu se snižuje maximální možný bodový zisk za danou šifru, za absolutní je tento pak nula bodů. Týmy mohou brát nápovědy v libovolném pořadí.
 • Pořadí týmů na konci hry bude určeno primárně bodovým ziskem, při shodě potom nejvyšším dosaženým stanovištěm a nakonec časem příchodu (zadáním kódu) na toto stanoviště.

Zakázané a povolené postupy
 • Tým se smí během hry přesouvat pouze pomocí vlastních nohou, nemotorizovaného kočárku nebo MHD. (žádná kola, auta, koloběžky, brusle,..)
 • Tým se smí v průběhu hry libovolně dělit.
 • Je zakázáno následovat jiné týmy bez znalosti polohy dalšího stanoviště.
 • Najdete-li šifru s vyšším číslem než právě hledáte, je zakázáno ji sbírat.
 • Tým se smí ptát kolemjdoucích na věci encyklopedické povahy, neměli by mu však radit, jak naložit s šifrou.
 • Je povoleno si hledat informace na internetu (ne však ptát se kamarádu přes internet na řešení)
 • Je zakázána jakákoliv spolupráce týmů, žádné slučování, výměny, pomáhání si, ...
 • Tým postupuje hrou v souladu s platnými zákony ČR a podle zásad fair-play. Pokud vás řešení šifry nabádá k porušení zákona, máte to špatně.

Vybavení na hru
 • Nabitý mobil/tablet s přístupem k internetu, ideálně s powerbankou
 • Jak je již letos zvykem: mapy.cz
 • Své oblíbené šifrovací pomůcky (například ty od NaPALMU nebo Chlýftýmu)
 • Kalendář se jmény a státními svátky
 • Kalkulačka
 • Nůžky a lepidlo
 • Dobrá obuv, teplé oblečení dle uvážení, zásoby jídla a pití, ...
 • Zdroj světla (možná některé týmy dorazí před setměním, ale pro jistotu...)


Co se jinam nevešlo
 • Někde na těchto stránkách je schované heslo. Toto heslo bude využitelné během hry, na jednom konkrétním stanovišti obdržíte výměnou za něj malý bonus. Že máte správné heslo poznáte určitě sami a že jste na správném stanovišti také, těžké může být pouze nalezení ;-)
 • Nemůžete-li ho nalézt, nezoufejte, není nijak důležité, jen kdyby se někdo nudil...