Pravidla

Tato pravidla se ještě mohou změnit, ale nemělo by to být nic zásadního. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se nám nebojte napsat. (Orgové jsou svině až na hře ;-) )
Píšeme-li o něčem, že to není vhodné a podobně, nedělejte to. Nechceme nikoho diskvalifikovat nebo zakazovat účast, ale některé věci, i když vám to třeba tak nepřijde, kazí hru ostatním týmům nebo orgům. Nejste-li si správným vyložením pravidel jistí či byste z nějakého důvodu potřebovali výjimku, napište nám do diskuze nebo na mail. Není problém se dohodnout, problém je nedodržovat a hádat se až dodatečně.

Start hry bude v sobotu 12.10.2019 v 8:30 hod. Místo startu se dozvíte nejpozději v září a po zaplacení startovného na stránce svého týmu. Konec hry bude tentýž den v 21:00 hod. na místě, které se dozvíte během hry.

Podmínky účasti
 • Hra je určena pro týmy o dvou až pěti členech. Je možná i účast jednotlivců, začátečníkům to však silně nedoporučujeme. Pro dostatečně zkušené a sebevědomé jedince to ale může být dobrá výzva.
 • Za člena týmu je považována osoba napsaná na soupisce podílející se na hře. Nikdo jiný než členové týmu by neměl s průchodem hrou týmu pomáhat. Nebude nám tedy vadit, budete-li mít s sebou kočárek s malým dítětem nebo šifru najde pes, není ale vhodné, aby bylo v jednom týmu sedm dětí, které se v luštění střídají, nebo za vás šifru luštili přátelé na telefonu.
 • Startovné za hru je 200 Kč za tým při platbě do 15.9. včetně, později bude 250 Kč. Registrace bude ukončena 30. 9. 2018. (Platí se převodem na účet, údaje k platbě jsou registrovaným týmům dostupné na stránce týmu. Měli byste mít zaplaceno nejpozději 4.10., během následujícího víkendu bude registrace neplatícím týmům zrušena, pokud se s námi nedohodnou jinak.)
 • Berte prosím dané termíny na vědomí a pokuste se je dodržet. Nechceme nikoho připravit o zážitek, takže přidání dalšího týmu v říjnu možné je (po dohodě s organizátory), komplikuje nám to však přípravy. (Zároveň se může stát, že při pozdní přihlášce již budeme muset nějaké týmy odmítnout)

Systém hry
 • Hra bude fungovat na bodovém systému. Za každou vyluštěnou šifru, splněnou aktivitu či bonusovou šifru tým obdrží určitý počet bodů. Tento počet bude hráči znám nejpozději při obdržení šifry.
 • Nápovědy budou týmu k dispozici okamžitě po zadání kódu stanoviště a to jak obyčejné, tak absolutní. Za každou použitou nápovědu se snižuje maximální možný bodový zisk za danou šifru, za absolutní je tento pak nula bodů. Letos bude opět fungovat typ nápovědy nazvaný "skoroabsolutka" - ten by měl týmu sdělit celý postup řešení šifry, ale tým ho musí provést sám. Pokud se mu to povede, obdrží nějaký malý počet bodů, pokud ne, stále mu zbývá absolutní nápověda.
 • Pořadí týmů na konci hry bude určeno primárně bodovým ziskem, při shodě potom nejvyšším dosaženým stanovištěm a nakonec časem příchodu (zadáním kódu) na toto stanoviště.

Zakázané a povolené postupy
 • Tým se smí během hry přesouvat pouze pomocí vlastních nohou, nemotorizovaného kočárku nebo MHD. (žádná kola, auta, koloběžky, brusle,..)
 • Tým se smí v průběhu hry libovolně dělit.
 • Je zakázáno následovat jiné týmy bez znalosti polohy dalšího stanoviště.
 • Najdete-li šifru s vyšším číslem než právě hledáte, je zakázáno ji sbírat.
 • Tým se smí ptát kolemjdoucích na věci encyklopedické povahy, neměli by mu však radit, jak naložit s šifrou.
 • Je povoleno si hledat informace na internetu (ne však ptát se kamarádů přes internet na řešení)
 • Je zakázána jakákoliv spolupráce týmů, žádné slučování, výměny, pomáhání si, ...(samozřejmě se to týká jen šifer, pomoci konkurenci například při přenosu kočárku nebo při zranění člena můžete)
 • Tým postupuje hrou v souladu s platnými zákony ČR a podle zásad fair-play. Pokud vás řešení šifry nabádá k porušení zákona, máte to špatně.
Pravidla ohledně šifer
 • Po vyzvednutí šifry se vzdalte od stanoviště (ideálně dále, než pár metrů), ať nenapovídáte pozici nebo ji naopak neblokujete
 • Dochází-li na stanovišti šifry, dejte nám prosím vědět. Je-li k dispozici poslední, pak není povoleno ji sebrat, ale tým by si ji měl opsat/ofotit a nechat k dispozici ostatním
 • Stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 2 km vzdušnou čarou
 • Váháte-li nad interpretací tajenky, rozhodněte se podle mapy.cz
 • Kurzívou jsou psané pokyny (neobsahují tedy šifru)
 • Nehledejte šifry ve způsobech předání, tiskařských či výrobních nedokonalostech a podobně


Doporučené vybavení na hru
 • Nabitý mobil/tablet s přístupem k internetu, ideálně s powerbankou
 • mapy.cz (může se hodit offline verze kvůli signálu, ale zase pamatujte, že vyhledávání funguje lépe se zaplými daty)
 • Své oblíbené šifrovací pomůcky (například ty od NaPALMU nebo Chlýftýmu)
 • může se hodit čtečka QR kódů, ale letos jen k urychlení zadávání kódů stanovišť
 • Barvičky (pastelky, fixy nebo další alternativy)
 • Nůžky
 • Pravítko
 • Sešívačka s dostatečným množstvím sponek
 • Dobrá obuv, teplé oblečení dle uvážení, zásoby jídla a pití, může se hodit něco na sezení...
 • Zdroj světla (hra končí po setmění)


Co se jinam nevešlo
 • Někde na těchto stránkách je schované heslo. Toto heslo je z prvního ročníku, letos žádné (zatím) nemáme.