Šifry

Startovní
IMUNITA
HOLINKA
PODCHOD
HAUSBOT
ATROFIE
CTVRTAK
RETRIVR
UCHYTKA
KREJCAR
DRZADLO
KLEKANI
DEKODER
KRIZOVKA
SHLUKY
ORBAN
CARY
Q

ORBAN

Zadání:
Zadání bonusu
Bonus tým nalezl spolu se šifrou číslo 5.

Nápovědy:
Na tuto šifru nebyla nápověda přes websystém.
Řešení:

Komentáře
Autor
Text
1+1=