Informace

Obtížnost hry

Hru se snažíme udělat pro co nejširší rozpětí týmů, co se týče zkušeností. Bude poměrně dost šifer (cca. 17) na málo času (okolo 16 hodin). První třetina hry bude dělána pro začátečníky, aby měli příležitost si vyřešit nějaké šifry i bez nápovědy. Tyto šifry zkušené týmy prolétnou. Postupně se bude obtížnost šifer zvyšovat (snad plynule) a poslední dvě či tři šifry by měly dát zabrat i zkušenějším týmům. Nečekáme, že začátečníci projdou celou hru, ale že budou mít příležitost potkat relativně dost šifer, které s nápovědami vyřeší. Zkušené týmy zase nejspíše budou v cíli o kus dřív, než je plánovaný konec hry.
Doba hry je nastavena tak, aby měly šanci na start přijet i mimopražské týmy. Konec je ve tři v noci, do té doby doufáme, že nezmrznete, a po vyhlášení už bude jezdit ranní městská doprava a případné spoje pryč z Prahy.

Řešení šifer

Zkoušíme nový systém hry. Jelikož chceme trasu brát přes pěkná místa a nechceme ji moc natahovat, není úplně nepředvídatelná. Proto chceme v cíli zkontrolovat, že jste všechny šifry opravdu vyluštili. Navíc některá místa by se také možná špatně popisovala. Proto z každé šifry vyjde heslo, kterým bude zpravidla podstatné jméno, na výjimky bude upozorněno přímo na dané šifře (někdy může vyjít sousloví, nebo třeba dvě různá, na sobě nezávislá slova).
Na startu dostanete mapu hry, která pokrývá herní oblast a je rozdělena na čtverečky zhruba po 200 metrech. V každém čtverečku se bude nacházet maximálně jedna šifra, její polohu upřesňuje červená tečka v daném čtverečku (tj. každý čtvereček obsahuje právě jednu tečku, která označuje místo, kde bude šifra, pokud se nachází v tomto čtverečku). Pokud vezmete čtvereček, kde se nacházíte, výsledné heslo šifry vám pomocí níže popsaného algoritmu řekne, v jakém čtverečku je další šifra, tj. o kolik čtverečků vlevo, pravo, dolů, nahoru.

Pro posun na další stanoviště je důležitá následující mřížka:

ABCDE
FGHIJ
KLMN
OPRST
UVXYZ

Výsledné heslo si rozložíte na jednotlivá písmenka (diakritiku umažte, CH jsou dvě písmenka, Q a W nikdy z šifry nevyjde). Najděte si na čtverečkované síti na mapě čtvereček, ve kterém se nachází současné stanoviště. Ten je představován středem mřížky. Vezmete první písmenko hesla, to vám určí posun o max 2 čtverečky levo/pravo a max 2 čtverečky nahoru/dolu v mřížce. Na výslednou pozici přesunete střed mřížky a pokračujete s dalším písmenkem hesla. Když postupně aplikujete posun podle všech písmen hesla, získáte čtvereček s dalším stanovištěm. Teda například heslo: HESLO určuje pohyb o jeden čtvereček nahoru od stávajícího stanoviště. Heslo: ANANAS určuje pohyb o 5 políček nahoru a jedno doleva.

Příklad i s mapou: Nacházíte se na Braníku, u kostela sv. Prokopa. Tedy u červené tečky ve žlutě vyznačeném čtverečku. Zde jste dostali následující šifru: "****/*/***/*-**/---//*---/*//**-*/**/-*-///" Vyluštíte, že "HESLO JE FIK". Tedy pro přesun na další stanoviště vám pomůže slovo FIK. F udává pohyb o dvě vlevo a jedna nahoru. I udává pohyb o jedna vpravo a jedna nahoru. A konečně K udává pohyb o dvě vlevo. Dostali jste se do zeleně vyznačeného rámečku, kde je tečka u cyklorozcestníku. Tam bude i následující šifra.

Pokud vám není postup, jak nalézt další stanoviště, jasný, ptejte se ve fóru, případně tento návod budeme rozšiřovat.

Toto rozložení písmenek abecedy je dáno pouze pro posun mezi stanovišti, nepoužívá se pro samotné řešení šifer (nevybízí-li k tomu implicitně daná šifra). Tedy neruší například standardní Polybiův čtverec!

Doporučené vybavení

S sebou si vemte standardní vybavení na šifrovačky - papíry, tužky, pastelky, pravítko, sirky, svíčka, izolepa, lepidlo, fólie a lihový fix, nůžky, šátek, buzola... . Nezapomeňte na teplé oblečení, v noci bude nejspíše dost zima. Pláštěnka s deštníkem by také neměly chybět, hra se koná za každého počasí. Doporučujeme jídlo a pití na celou dobu hry, nemusí být možnost po cestě dokoupit. Lístek na městskou se hodí jen pro dopravu na start a z cíle.

Určitě se vám bude hodit přístroj s připojením na internet pro zadávání příchodu na stanoviště a získávání nápověd. Pokud takový mobil/tablet neseženete, sežeňte si přítele na telefonu, kterému budete říkat, co má do systému zadat.

Mapu herní oblasti od nás dostanete na startu, ale pro lepší orientaci doporučujeme ještě další zdroje, Mapy.cz v mobilu bohatě stačí. GPS není zakázána, ale navigovat se zvládnete i bez ní.

Budou se vám hodit nějaké dešifrovací pomůcky, na hru budou postačovat pomůcky ze hry Budějovické želvování , ale použít můžete libovolné jiné - například pomůcky od Chlýftýmu. Důležité je, že polský kříž uvažujeme s CH.