Šifry a jejich řešení

Celkem na účastníky čekalo 18 šifer plus startovní aktivita. Zvlášť ze začátku byly šifry jednoduché, snad si je začátečníci užili, od třetiny hry se obtížnost zvyšovala. Snad šifry líbily a zde jsou jejcih zadání a řešení:

Startovní aktivity řešení
1. šifra - placky řešení
2. šifra - óčka řešení
3. šifra - symboly řešení
4. šifra - houby řešení
5. šifra - šipky řešení
6. šifra - matematika řešení
7. šifra - olympijská řešení
8. šifra - obrázky řešení
9. šifra - chlívky řešení
10. šifra - příprava hry řešení
11. šifra - křivky řešení
12. šifra - píseň řešení
13. šifra - ovoce řešení
14. šifra - příklady řešení
15. šifra - piškvorky řešení
16. šifra - bludiště řešení
17. šifra - pomeranč řešení
18. šifra - cílové heslo řešení

Pokud vás zajímají nápovědy k šifrám, jsou v tomto souboru.

Trasa vedla ze Smíchova do Prokopského údolí, kde prošla většinu vyhlídek, a následně do Butovic, kde byl cíl v sokolovně u zastávky Butovická. Mapa s vyznačenými stanovištěmi: mapa.